Android App Development | Website Design and Development | iOS App Development | IOT & Machine Learning Development -nashik, mumbai, bangalore
 

Brief introduction

Use of GrapeMaster

१. द्राक्ष उत्पादन व विक्री या विषयाला वाहीलेले ’ग्रेप मास्टर’ यू ट्यूब चॅनल: या चॅनलमार्फत द्राक्ष लागवड, आंतरमशागत, अन्नद्रव्ये, किड व रोग व्यवस्थापन, द्राक्षाचा दर्जा तसेच उत्पादन वाढ आणि द्राक्ष उत्पादनविषयक अडचणी सोडविण्यासंदर्भातील व्हीडीओ वेळोवेळी प्रकाशीत केले जातात.

२. ’ग्रेप मास्टर’ अॅन्ड्रॉईड अॅप: द्राक्षबागायतदारांसाठी खास विकसीत केलेले अॅप उत्पादन तसेच दर्जा या संबंधीत विषयांवर वेळेवर व अचूक मार्गदर्शन करते.

३. द्राक्ष उत्पादन सल्ला सेवा (कन्सलटन्सी): कृषी क्षेत्रातील तज्ञ व अनुभवी व्यक्तींमार्फत द्राक्ष बागायतदारांसाठी आंतरमशागत, खते व औषधे व्यवस्थापन, दर्जा व उत्पादनवृद्धीसाठी पुरवीण्यात येणारी सेवा. प्रत्यक्ष शेतावर येवून मार्गदर्शन व येणार्या अडचणी सोडवीण्यासाठी अचूक सल्ला. या मार्गदर्शनाचा उपयोग करून शेकडो द्राक्षबागायतदार देशांतर्गत तसेच परदेशी बाजारांसाठी दर्जेदार द्राक्षे उत्पादीत करत आहेत.

४. ग्रेप मास्टर डायरी: द्राक्ष उत्पादनामधील प्रत्येक विषयाशी उदा. आंतरमशागत, खते व औषधे व्यवस्थापन, दर्जा व उत्पादनवृद्धी संबंधीत मार्गदर्शनपर हस्तपुस्तक. बागेमध्ये वेळोवेळी करावयाच्या कामांची योग्य प्रकारे नोंदींची व्यवस्था.

५. पी.एस. अॅग्रो एक्सपोर्ट्स: द्राक्षे खरेदी, ग्रेडींग, पॅकींग व देशांतर्गत तसेच परदेशी बाजारात विक्री.

Recent Blogs

December 26, 2018
01/31/2019 5:13 PM
10/12/2018 12:59 AM

Recent News

WOWinfotech is a Top Mobile App Development Company, we are also providing services such as Website Design & Development & We can make tools for your Business

Contact Us